Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PD – Předškolní děti

Trenér:Tomáš Marcín
Časy tréninků:středa 17:45 – 18:45
Oddílové a členské příspěvky:1.800,- Kč

Na cvičení předškolních dětí přicházejí malí cvičenci v podstatě poprvé do kontaktu s prostorem tělocvičny, s nářadím a náčiním, které poskytuje.
Formou pohybových her se děti učí orientaci v prostoru,získávají základy koordinace pohybu, podstupují něco posilování a poznávají v sobě radost z pohybu,která je potřebná pro jejich další sportovní vývoj.
Proměnlivostí cvičení je snaha o udržení pozornosti malých cvičenců po dobu celé cvičební hodiny.
Po úvodní zahřívací části doprovázené během, následné průpravě v zastoupení různých rozcviček s náčiním následuje hřeb hodiny v podobě překážkové dráhy.
Na konci se loučíme v již klidnějším tempu poté,co děti pomáhají rodičům i cvičiteli s úklidem nářadí.